اندیشه پارسی
این وبلاگ سعی دارد ما را به آنچه که واقعا هستیم و باید باشیم بینا کند 
لینک دوستان
 

 

محمود سریع‌القلم استاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی که اعتلای ایران و ایرانیان از راه کمک به توسعه عقلانیت، یکی از دغدغه‌های سالیان وی بوده و هست، در مطلبی 30 ویژگی از انسان عقلانی را نوشته است.
 
این ویژگی‌ها به شرح زیر است:
 
یک انسان عقلانی باید ...
 
۱. در روز حداقل یک بار بگوید «من نمی‌دانم‌»
۲. کمتر از کسی تقاضایی داشته باشد و عمدتا به همت، فکر، برنامه‌ریزی و زحمات خود اتکا کند.
۳. در موضوعاتی که اطلاعات کلی دارد، اظهار‌نظر نکند.
۴. دغدغه کانونی زندگی او، بهترین عملکرد در حرفه‌اش باشد.
۵. به استقبال کسی برود که با او تفاوت یا حتی تضاد فکری دارد.
۶. بدون اجازه قبلی از کسی، سخن او را به شخص دیگری بازگو نکند.
۷. زباله را به خیابان و از اتومبیل به بیرون پرت نکند.
۸. با رعایت حروف اضافه و با ‌نهایت دقت، «نقل قول» کند.
۹. دائما در حال تغییر و بهتر شدن باشد، به طوری که اطرافیان تغییر را حس کنند.
۱۰. از اینکه دیگران را به خود و افکار خود دعوت کند، چه مستقیم چه غیرمستقیم‌ پرهیز کند.
۱۱. برای محیط جنگل که به مه، نم‌نم باران و رنگ‌های زنده طبیعت آمیخته شده، وقت بگذارد.
۱۲. این ظرفیت را در خود ایجاد کند که واکنش به دیگران را حتی تا پنج سال به تأخیر اندازد.
۱۳. حدود ۱۰ درصد از وقت، انرژی و تخصص خود را ‌رایگان‌ صرف جامعه کند.
۱۴. در حرفه‌ای که تخصص ندارد، مسئولیت نپذیرد.
۱۵. خوشبختی را با راحتی و مصرف‌گرایی مساوی نداند.
۱۶. هر دو سال یک بار، با ارزیابی کار‌ها و رفتارهای خود‌ به اشتباهات گذشته پی برده و خود را اصلاح کند.
۱۷. با عبارت «من اشتباه کردم» به صلح دائمی برسد.
۱۸. حریم شهروندان را رعایت کند: در نظم صفوف، خود‌پرداز بانک، پارک کردن، نزاکت عمومی، عابر پیاده، صحبت آرام.
۱۹. آنقدر برای قوای فکری و روحی خود وقت گذاشته باشد تا نیاز به تایید و تمجید دیگران در خود را در یک دوره پنج ساله به صفر برساند.
2۰. از رفتن به تئا‌تر به عنوان منبعی برای رشد و شکوفایی خود استفاده کند چون تئا‌تر قدرتمند‌ترین نمایش توانایی‌های انسان‌هاست.
۲۱. در هر نوع تصمیم‌گیری از خرید دمپایی تا مسائل جدی حرفه‌ای، راه‌های مختلف را مکتوب کند، مطالعه کند، مشورت کند و با دقت ۹۰ درصدی به نتیجه برسد.
۲۲. با عمل خود به دیگران نشان دهد که تفاوت میان "هشت"و "هشت و یک دقیقه" را می‌داند.
۲۳. در روز حداقل از پنج نفر قدردانی کند: به خاطر نزاکت، اخلاق، دانش و خلاقیت آنها.
۲۴. قبل از قضاوت کردن در مورد فردی، حداقل 10 ساعت با او تعامل فکری رودررو برقرار کند تا با جهان او آشنا شود.
۲۵. «ناراحت شدن» از توانایی‌ها، ظرفیت‌ها و برتری‌های دیگران را در خود به تعطیلی بکشاند.
۲۶. اجازه دهد افراد، سخن خود را تمام کنند.
۲۷. به موسیقی به عنوان یک منبع تمرکز، آرامش و خوداکتشافی نگاه کند.
۲۸. حداقل ۲۰ درصد وقت خود را صرف توسعه فردی، فکری، اخلاقی و مدنی کند.
۲۹. در صحبت کردن، یک‌سوم سؤال کند و دوسوم قضاوت. بعد از پنج سال، پنج‌ششم سوال و یک‌ششم قضاوت.
۳۰. حداقل یک ساعت در روز‌ مطالعه کند.
[ یکشنبه نهم شهریور 1393 ] [ 14:43 ] [ سعید ]
 
 

 

روزى شيخى نزد عارف اعظم آمد و گفت من چند ماهى است در محله ى خانه گرفته ام

روبروى خانه ى من يک دختر و مادرش زندگى مى کنند هرروز و گاه نيز شب مردان متفاوتى

انجا رفت و امد دارند مرا تحمل اين اوضاع ديگر نيست عارف گفت شايد اقوام باشند گفت نه

من هرروز از پنجره نگاه ميکنم گاه بيش از ده نفر متفاوت ميايند بعدازساعتى ميروند.عارف

گفت کيسه اى بردار براى هرنفريک سنگ درکيسه اندازچند ماه ديگر با کيسه نزد من آيى

تا ميزان گناه ايشان بسنجم . .شيخ با خوشحالى رفت و چنين کرد.بعد از چندماه نزد عارف

آمد وگفت من نمى توانم کيسه را حمل کنم از بس سنگين است شما براى شمارش

بيايىد عارف فرمود يک کيسه سنگ را تا کوچه ى من نتوانى چگونه ميخواى با بار سنگين

گناه نزد خداوند بروى ؟؟؟ حال برو به تعداد سنگها حلاليت بطلب و استغفارکن ..چون آن دو

زن همسر و دختر عارفى بزرگ هستند که بعدازمرگ وصيت کرد شاگردان و دوستارانش در

کتابخانه ى او به مطالعه بپردازند .اى شيخ انچه ديدى واقعيت داشت اما حقيقت نداشت

.همانند توکه درواقعيت شيخى اما درحقيقت شيطان ...

بیایید ديگران را قضاوت نسنجيده نكنيم

[ یکشنبه نهم شهریور 1393 ] [ 14:41 ] [ سعید ]
نمره نهایی حسابداری صنعتی2-صحنه

 

ردیف شماره دانشجویی نمره نهایی
1 901020891 غایب
2 911071185 11.25
3 91107100291 10.5
4 911875119 13.75
5 9010200021 0.65
6 911030952 15
7 89102100029 14.5
8 90103100104 غایب
9 91103100187 غایب
10 91107100250 15
11 89103100061 غایب
12 911076759 12.25
13 89103100060 0.43
14 911078941 16.25
15 91107100263 14
16 90107100174 4.39
17 911077191 14.25
18 91107100278 14
19 920694494 غایب
20 91107100253 18.25
21 90107100214 3.02
22 91107100274 13.75
23 91107100290 13.25
24 911076175 غایب
25 91107100254 12.25
26 89103100058 غایب
27 911072937 13.75
28 89107100130 11.75
29 90107100188 10
30 90943572648 0
31 901021892 14
32 911074759 11
33 91107100275 12.5
34 91103100185 12
35 90107100225 1.32
36 90107100222 0
37 911077084 15.5
38 911036572 14.5
39 911239564 12.5

 

نمره نهایی حسابداری صنعتی 3

ردیف شماره دانشجویی نمره نهایی
1 910712698  
2 880389152
3 880389169 11.75
4 890379303  
5 880389180 10.5
6 890379286 0.32
7 901202318 10
8 910712308  
9 900941280 2.91
10 910712669  
11 891108179  
12 910712840 11.75
13 900344452  
14 911003829 11.25
15 910712114 20
16 910713095 غایب
17 890379343 0.5
18 910770713  
19 910711983  
20 880495883 1.58
21 890379349  
22 900941610 11.75
23 9111441001m  
24 91155572m 10
25 922067246  
26 901224084  
27 890379365 3.91
28 922034682 غایب
29 900516199  
30 900942655 1.14
31 910130579 11.5
32 901199674  
33 910763415 10.75
34 900341084  
35 920518391 غایب
36 890379386 3.92
37 910712309  
38 901237638  
39 900342916  
40 910979258  
41 890379399 3.09
42 900339926 10.5
43 880389259 2.8
44 910977263 20
45 910989758  
46 910706608  
47 910713004  
48 890379432 10.5
49 910711993  
50 910712280 11.25
51 922050527 3.31
52 910712107  
53 900338179  
54 900626476  
55 910728917 11
56 910712318  
57 870419983 3.35
58 900941666 11
59 901219016 غایب
60 880389307  
61 890379471  
62 890379488  
63 900541399 3.4
64 880076054 غایب
65 910979259  
66 901163946 غایب
67 901198466 3.26
68 910712437 4.06
69 910999050  
70 910712250 1.91
71 880389354 0.48
72 910711606  
73 900941882  
74 910712820  
75 900941326 2.67
76 83446371 4.22
77 891104847  
78 900541298  
79 900941532 4.3
80 910712096 3.32
81 910713384 12
82 910713141 11.5
83 910712205  
84 910712464  
85 901196521  
86 910712108  
87 910712185  
88 900541478  
89 891022633 غایب
90 900342075  

نمره نهایی حسابرسی1

ردیف شماره دانشجویی نمره نهایی
1 910462109 13.28
2 900631911 10.75
3 910335631 10.5
4 890838417 11
5 88142100054 3.85
6 89077752m 18
7 890765991 14.75
8 910167837 غایب
9 900339930 15
10 880390794 غایب
11 880389232 12.5
12 900342257 18
13 900626835 3.06
14 900341900 2.55
15 890766467 3.98
16 9107777521 غایب
17 910104287 15.25
18 910032225 15.5
19 900059949 غایب
20 8812910005 3
21 921967306 3.65
22 910094292 20
23 910334656 10
24 910263182 غایب
25 910349844 11.5
26 910291325 15.25
27 910277993 20
28 910049712 20
29 910136372 16.75

نمره نهایی زبان تخصصی 1

 

ردیف شماره دانشجویی نمره نهایی
1 910520360 2.88
2 900060151 2.25
3 911895495 1.69
4 911814479 1.44
5 890450645 غایب
6 900343567 غایب
7 911896383 غایب
8 910265379 غایب
9 900345469 14
10 900060772 12.75
11 900344480 10
12 910301479 20
13 922066922 19.5
14 900340728 غایب
15 910136372 18.25
16 910504322 17.75
17 880389286 12.25
18 890765991 10.25
19 900345832 غایب
20 900343604 غایب
21 880389350 14.75
22 870419916 15.5
23 910277993 20
24 90099976m 17
25 890766467 12.75
26 910038197 20
27 910049712 18
28 910094292 20
29 910291325 18
30 9207068320 17

نمره نهایی مدیریت مالی 1

ردیف شماره دانشجویی نمره نهایی
1 890379286 10.5
2 890379277 غایب
3 890766309 11
4 910532466 3.14
5 890379290 15.75
6 900345925 18
7 910520360 11
8 900342252 16.75
9 900344452 17
10 890379335 16.25
11 890838417 13.5
12 880389205 غایب
13 880389208 14.25
14 890379345 13
15 900347192 13.5
16 910491024 10.5
17 910953962 غایب
18 900060151 2.35
19 880389232 غایب
20 910130579 14
21 900060731 غایب
22 890379379 1.54
23 910447263 غایب
24 890379385 15
25 890379397 غایب
26 880389259 غایب
27 890379417 10
28 890379420 غایب
29 880389262 12.25
30 900060323 11
31 900059949 غایب
32 8812910005 1.61
33 900167346 15
34 890379432 11.5
35 900114303 2
36 910475973 15.25
37 880389300 غایب
38 900340979 غایب
39 890766000 10.5
40 900541399 12.75
41 900061219 غایب
42 890379491 11
43 900339537 11.75
44 850655289 غایب
45 9136410033 10
46 900345674 14.5
47 920706832 14
48 900060827 10
49 900338735 15.25
50 900341164 15
51 900060790 13.5

نمره نهایی صنعتی 1 مدیریت بازرگانی

 

ردیف شماره دانشجویی نمره نهایی
1 870419659 غایب
2 880389612 غایب
3 890379588 غایب
4 880389585 15.25
5 870420188 غایب
6 910106145 16
7 890379784 غایب
8 890379614 12.75
9 890379624 13.5
10 860382849 غایب
11 890379855 0.72
12 900516034 غایب
13 910361418 20
14 870419728 10
15 911714688 18.25
16 860382809 0.72
17 900186844 غایب
18 911134886 20
19 890379684 غایب
20 890379692 12.5
21 880389133 غایب
22 880389817 غایب
23 880389814 19.75
24 911157471 20
25 880389820 10
26 880389821 13.75

نمره نهایی حسابداری مالیاتی

ردیف شماره دانشجویی نمره نهایی
1 890379277 10.75
2 880389154 14.25
3 900345925 13.75
4 850401725 18.5
5 870419826 10
6 890379303 20
7 880389205 3.69
8 901239567 2.65
9 922067246 18.25
10 900516199 20
11 880389234 3.44
12 900341084 20
13 900340167 14.5
14 900339926 14.25
15 910523234 غایب
16 890766467 3.95
17 890379417 3.37
18 922067820 10
19 910512723 1.96
20 900167346 12.25
21 900338179 14.25
22 890379488 غایب
23 900541399 11.75
24 890379495 15.75
25 900345885 18.5
26 900343072 11.5
27 880389350 15.25
28 900345674 11.75
29 910439082 2.52
30 900941882 20
31 86213008 13
32 900341164 14.5
33 88755522m غایب
34 900541298 18.75
35 890379532 20
36 880389381 11
37 910277993 20
38 911863209 0
39 910136372 18.25
40 900541478 15.75
41 900342075 15.5
[ پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393 ] [ 9:36 ] [ سعید ]

گروه علمي: معاون فرهنگی و امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان با بیان این که اشتغال، مهمترین عامل مهاجرت نخبگان است، گفت: نسبت خروج نخبگان در رشته‌های کم خروج حدود 30 و در رشته‌های پرخروج حدود 40 درصد است.
مهاجرت 40 درصد نخبگان از کشور در برخی رشته‌ها
دکتر سیدحسن حسینی امروز که در نشست خبری فعالیت‌ها و برنامه های بنیاد ملی نخبگان سخن می‌گفت با اشاره به این که آمارهای متفاوتی در موضوع فرار مغزها یا فرار ژن‌ها وجود دارد، تصریح کرد: در سال 92-91 بررسی ای در زمینه فرار مغزها صورت گرفت که طی آن مشخص شد که نرخ فرار مغزها در برخی رشته‌ها طبیعی است اما در برخی رشته‌ها همچون ریاضی، فیزیک و برخی رشته‌های مهندسی مهاجرت زیاد است. به عنوان نمونه ما در علوم پزشکی مهاجرت نداریم و یا در علوم انسانی مهاجرت بسیار پایین است.

وی، مساله اصلی مهاجرت نخبگان را اشتغال آنها عنوان کرد و گفت: بر این اساس توجه به کسب و کار و حمایت جدی از شرکتهای دانش بنیان از اولویتهای اصلی معاونت علمی به شمار می رود. حسینی، یکی از دغدغه‌های مهم در بحث فرار مغزها را دغدغه برگشت آنها عنوان کرد و گفت:‌ در حال حاضر، آمار دقیقی در زمینه میزان برگشت نخبگان وجود ندارد.

معاون فرهنگی و امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان از برنامه بورس تعدادی از نخبگان و استعدادهای برتر به خارج از کشور خبر داد و گفت: در این زمینه، پیش‌نویس طرحی در حال تهیه است که تعدادی از نخبگان و استعدادهای برتر با بورس دولت و یا بورس بنیاد ملی نخبگان به خارج از کشور بروند.

وی در ادامه سخنانش به موضوع ثبت اختراعات در بنیاد ملی نخبگان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 100 هزار اختراع ثبت شده در کشور وجود دارد که 10 هزار اختراع در بنیاد جهت بررسی تشکیل پرونده دادند. از این میزان دو هزار اختراع موفق به دریافت سطح سه بنیاد شده‌اند و از این دو هزار اختراع نیز 13 اختراع توانسته‌اند وارد سطح دو بنیاد شوند و در نهایت تنها یک اختراع از 13 اختراع توانسته است اختراع سطح یک را به دست آورد.

حسینی در بخش دیگری از سخنانش از انعقاد تفاهم‌نامه بنیاد ملی نخبگان با دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، بنیاد از جشنواره اختراعات دانشگاه آزاد حمایت خواهد داشت. همچنین در موضوع جذب نخبگان به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیز تسهیلاتی صورت می‌گیرد.

[ شنبه سی ام فروردین 1393 ] [ 19:16 ] [ سعید ]

1 - هر روز 10 تا 30 دقيقه پياده‌روى كنيد و به هنگام راه رفتن، لبخند بزنيد. اين بهترين داروى ضدافسردگى است.

2- هر روز حداقل 10 دقيقه در يك مكان كاملاً ساكت و بى‌سر و صدا بنشينيد.

3- هرگز از خوابتان نزنيد. يك دستگاه ضبط فيلم بخريد و برنامه‌هاى تلويزيونى مورد علاقه‌تان كه شبها ديروقت پخش مى‌شوند را ضبط كنيد و روز بعد ببينيد.

4- هر روز صبح كه از خواب بلند مى‌شويد، جمله زير را تكميل كنيد: «هدف امروز من ....................... است.»

۵ - با اين سه «الف» زندگى كنيد: انرژى، اشتياق، احساس يگانگى

۶- نسبت به سال قبل كتاب‌هاى بيشترى بخوانيد و بازى‌هاى بيشترى بكنيد.

۷- هر روز زمانى را براى دعا، مديتيشن، يوگا و يا نظاير آن بگذاريد.

۸ - با افراد بالاتر از 70 ساله و نيز افراد كمتر از 6 ساله وقت بگذرانيد.

۹- به هنگام بيدارى، روياپردازى كنيد.

۱۰ - بيشتر از ميوه‌ها و سبزيجات تغذيه كنيد.

۱۱- چاى سبز، مقدارى زيادى آب، كلم، بادام و فندق را در رژيم غذايى روزانه‌تان بگنجانيد.

۱۲- سعى كنيد هر روز بر روى لب حداقل سه نفر لبخند بياوريد.

۱۳- ريخت و پاش و آشفتگى را از خانه، ماشين و ميز كارتان دور سازيد.

۱۴- انرژى خود را صرف شايعات، موضوعات گذشته، افكار منفى يا چيزهايى كه از كنترل شما خارج است نكنيد. در عوض، انرژى خود را مصروف جنبه‌هاى مثبت «زمان حاضر» سازيد.

۱۵- بدانيد كه زندگى مانند مدرسه است و شما براى يادگيرى به اينجا آمده‌ايد. مسائل، جزئى از برنامه درسى است كه ظاهر مى‌شوند و از بين مى‌روند، درستمثل مسائل كلاس رياضى، امّا درس‌هايى كه از آن‌ها ياد مى‌گيريد براى هميشه پا برجا مى‌ماند.

۱۶- صبحانه را زياد، ناهار را متوسط و شام را كم بخوريد.

۱۷- خودتان را زياد جدّى نگيريد. هيچكس ديگر هم اين كار را نمى‌كند.

۱۸- لزومى ندارد كه در هر بحثى برنده شويد، اختلاف نظرها را بپذيريد.

۱۹- با گذشته خود صلح كنيد تا «حال»تان خراب نشود.

۲۰- زندگى خودتان را با ديگران مقايسه نكنيد.

۲۱- هيچكس مسئول شادى و رضايت شما نيست بجز خودتان.

۲۲- هر مصيبت يا ضايعه‌اى كه برايتان پيش مى‌آيد به خودتان بگوئيد: «آيا 5 سال ديگر، اين اتفاق اهميتى خواهد داشت؟»

۲۳- همه را به خاطر همه چيز ببخشيد.

۲۴- آنچه ديگران درباره شما فكر مى‌كنند به شما مربوط نيست.

۲۵- هر وضعيتى، چه خوب و چه بد، تغيير خواهد كرد.

۲۶- به هنگام بيمارى، كارتان از شما مراقبت نمى‌كند، دوستانتان از شما مراقبت مى‌كنند. تماس خود را با آن‌ها حفظ كنيد.

۲۷ - بهترين اتفاق براى شما هنوز روى نداده است.

۲۸- گاه گاهى به افراد خانواده‌تان تلفن كنيد و بهشان بگوئيد كه به فكرشان هستيد.

۲۹- هر شب قبل از رفتن به رختخواب، جمله زير را تكميل كنيد. «من امروز به خاطر ...................... خوشحال و سپاسگزارم».

30-اراده خداوند بالاتر از هر اراده ای است حتی بالاتر از اراده انسان.

[ چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1392 ] [ 0:30 ] [ سعید ]
مقاله ای خوندم در رابطه با خصوصیات ملیتهای مختلف. 
بخشیش مربوط بود به لبخند زدن در مراودات روزمره بین ملیتهای روس و آمریکایی.
از یه زن ازبک با ملیت روس پرسیده بود که چه چیزی در مواجهه با آمریکائیها شما رو بیشتر از همه متعجب کرد؟ زن کمی فکر میکنه و میگه: "اینکه همه شون لبخند بر لب دارن" 
صاحب مغازه ای تایید کرده و گفته بود که همیشه از لبخند مداومی که روی لبهای آمریکائیهاس، میتونه بفهمه که مشتریش آمریکائیه. 
روسها تا زمانیکه واقعا شاد نباشن، تا وقتی نخوان حس خوبی رو بتو منتقل کنن و تا واقعا اون لبخند در درونشون راه نداشته باشه، روی صورتشون نمود پیدا نمیکنه و اونو به شما نشون نمیدن. نویسنده معتقد بود که روسها به دلیل بحرانهای سالیان گذشته و نابسامانیهایی که از سر گذروندن، آدمایی شدن جدی که بیدلیل و صرف رعایت حال دیگران لبخند نمیزنن، وقتی میبینی یه روس داره لبخند میزنه، بدون که حتما داره پیام دوستی بهت میده، در حالیکه برای آمریکائیها لبخند زدن در معاشرتهای روزمره، بصورت عادت دراومده، یه آمریکایی در خرید لبخند میزنه، در اتوبوس، موقع دویدن و ورزش، از کنارت رد میشه و لبخند میزنه، یه "های" میگه و میره و فکرش حتی برای یه لحظه مشغول اون لبخندی که زده بوده نمیشه. یه آمریکایی بیشتر لبخند میزنه تا اون حد واسط فاصله رو حفظ کنه تا اینکه واقعا معنایی برای اون لبخند قائل باشه.
نویسنده معتقد بود روسها از این خنده های بی معنی آمریکائیها خیلی دلخورن.

من فکر میکنم لبخند زدن یه چیز برخاسته از درون آدماست، چیزی که کنترل پذیر نیست، تو وقتی دغدغه های معمول روزانه نداری، وقتی از یکسری حداقلهای زندگی برخورداری، ناخودآگاه لبخند میزنی و برات مهم نیست مخاطبت در مورد لبخند تو چی فکر میکنه، بعد وقتی این دلخوشی ها تثبیت میشه لبخند زدن هم میشه عادتت، عادت خوبی که ماها هم نداریم، شکل گرفتن لبخند رو لبامون برای ما هم چندان آسون نیست. 
اینو میشه تعمیم داد به خیلی از ملتهایی که دوران گذار سختی رو از سرگذروندن و هنوزم درگیرن، ملتهایی که حتی وقتی در یه مواجهه چشم تو چشم کسی میشن، تو مطب دکتر یا داخل یه آسانسور تنگ و باریک، در لحظاتی که نمیدونی با نگاهت چیکار کنی و دستاتو کجا بذاری، بلد نیستن لبخند بزنن و اون حس آرامشی که لازمه لبخند زدن بیدلیله رو در خودشون سراغ ندارن. 
گاهی میشه با یه لبخند بار سنگین لحظات رو کم کرد، میشه کسی رو نشناخت و بهش لبخند زد، میشه این حس خوب رو رایگان و دست دلبازانه به حراج گذاشت، اگه فقط دلت کمی شاد باشه.

[ چهارشنبه بیست و سوم بهمن 1392 ] [ 0:11 ] [ سعید ]
این درخت که ارتفاع آن گاه تا پانزده متر می‌رسد و در سواحل آمریکای مرکزی و کارائیب رشد می‌کند، میوه ای سبز رنگ دارد که به «سیب ساحل» یا «سیب مرگ» مشهور است.
 عصر ایران - تک تک اجزای درخت  مانچینیل (Manchineel) - یا در تلفظی دیگر  «مانسینلا » - که در کتاب رکوردهای گینس عنوان «خطرناک‌ترین درخت دنیا» را به خود اختصاص داده سمی و خطرناک است. 

این درخت که ارتفاع آن گاه تا پانزده متر می‌رسد و در سواحل آمریکای مرکزی و کارائیب رشد می‌کند، میوه ای سبز رنگ دارد که به «سیب ساحل» یا «سیب مرگ» مشهور است. 

فقط کافی است این میوه شیرین را گاز بزنید تا چند لحظه بعد لب‌ها و دهان تان دچار خارش و التهاب شدید شود. خوردن این میوه به ظاهر جذاب سبب بروز عوارض ناگواری همچون ورم معده، عفونت باکتریایی، خونریزی و حتی مسدود شدن مجاری تنفسی به علت تورم شدید می‌ شود.

شیره درخت مانچینیل به شدت سمی است. بریدن قسمتی از این درخت سبب پاشیده شدن شیره آن به بیرون می‌شود. تماس با یک قطره از این شیره به  التهاب شدید پوستی می انجامد.


 همچنین سوزاندن این درخت سبب می‌شود شیره آن به همراه دود بالا برود و به این ترتیب تماس با دود ناشی از آن هم التهاب پوستی ایجاد می کند. وارد شدن شیره این درخت یا حتی دود ناشی از سوزاندن آن به چشم می‌تواند شخص را کور کند. 

ایستادن زیر این درخت به ویژه در روزهای بارانی بسیار خطرناک است، زیرا قطرات باران پس از برخورد با برگه‌ها یا تنه این درخت سمی می شوند و در صورت هر گونه تماس با پوست بدن واکنش شدید آلرژیک ایجاد می کنند. 

بومیان منطقه کارائیب از شیره ‌درخت مانچینیل برای زهرآگین کردن پیکان ها (دارت ها) ی خود استفاده می‌کردند. همچنین با ریختن مقداری از این شیره در منابع آبی دشمن از آن به عنوان سلاحی بیولوژیکی علیه دشمنان خود بهره می‌گرفتند. 


یکی از شیوه‌های شکنجه در میان بومیان کارائیب این بود که فرد مورد نظر را به تنه این درخت می‌بستند. به این ترتیب فرد به در معرض سموم این درخت قرار می‌گرفت  و به تدریج زجرکش می شد.

جالب این که حیوانات مختلف منطقه از خطرات این درخت آگاهند و هرگزبه این درخت مانچینیل نزدیک نمی‌شوند. تنها موجودی که از میوه آن تغذیه می‌کند، نوعی خرچنگ بومی منطقه کارائیب است اما سم این درخت تاثیری بر روی آن ندارد. 


درخت مانچینیل در حال حاضر در حال انقراض است و تعداد بسیار کمی از آن در دنیا وجود دارد. در این مناطق تابلوهای هشداردهنده این در کنار این درختان وجود دارند یا بر روی تنه آن‌ها یک ضربدر قرمز کشیده می‌شود تا گردش گران را ازنزدیک شدن به آنها بر حذر دارند.  
 
با این حال همه ساله تعدادی از گردشگرانی که به این مناطق سفر می کنند از سر بی اطلاعی یا بی توجهی به علایم هشدار دهنده یا حتی از سر کنجکاوی به خاطر تماس با این درخت یا خوردن میوه آن به درمانگاه های محلی مراجعه می کنند.

  عوارض ناشی از تماس با اجزای این درخت در میان کودکان معمولاً شدیدتر است.
 
[ پنجشنبه دهم بهمن 1392 ] [ 20:11 ] [ سعید ]

تاجری پسرش را برای آموختن «راز خوشبختی» نزد خردمندی فرستاد. پسر جوان چهل روز تمام در صحرا راه رفت تا اینکه سرانجام به قصری زیبا بر فراز قله کوهی رسید. مرد خردمندی که او در جستجویش بود آنجا زندگی می‌کرد.
به جای اینکه با یک مرد مقدس روبه رو شود وارد تالاری شد که جنب و جوش بسیاری در آن به چشم می‌خورد، فروشندگان وارد و خارج می‌شدند، مردم در گوشه‌ای گفتگو می‌کردند، ارکستر کوچکی موسیقی لطیفی می‌نواخت و روی یک میز انواع و اقسام خوراکی‌ها لذیذ چیده شده بود. خردمند با این و آن در گفتگو بود و جوان ناچار شد دو ساعت صبر کند تا نوبتش فرا رسد.
خردمند با دقت به سخنان مرد جوان که دلیل ملاقاتش را توضیح می‌داد گوش کرد اما به او گفت که فعلأ وقت ندارد که «راز خوشبختی» را برایش فاش کند. پس به او پیشنهاد کرد که گردشی در قصر بکند و حدود دو ساعت دیگر به نزد او بازگردد.
مرد خردمند اضافه کرد:

 اما از شما خواهشی دارم. آنگاه یک قاشق کوچک به دست پسر جوان داد و دو قطره روغن در آن ریخت و گفت: در تمام مدت گردش این قشق را در دست داشته باشید و کاری کنید که روغن آن نریزد.
مرد جوان شروع کرد به بالا و پایین کردن پله‌ها، در حالیکه چشم از قاشق بر نمی‌داشت. دو ساعت بعد نزد خردمند بازگشت.
مرد خردمند از او پرسید:«آیا فرش‌های ایرانی اتاق نهارخوری را دیدید؟ آیا باغی که استاد باغبان ده سال صرف آراستن آن کرده است دیدید؟ آیا اسناد و مدارک ارزشمند مرا که روی پوست آهو نگاشته شده دیدید؟»
جوان با شرمساری اعتراف کرد که هیچ چیز ندیده، تنها فکر او این بوده که قطرات روغنی را که خردمند به او سپرده بود حفظ کند.
خردمند گفت: «خب، پس برگرد و شگفتی‌های دنیای من را بشناس. آدم نمی‌تواند به کسی اعتماد کند، مگر اینکه خانه‌ای را که در آن سکونت دارد بشناسد.»
مرد جوان این‌بار به گردش در کاخ پرداخت، در حالیکه همچنان قاشق را به دست داشت، با دقت و توجه کامل آثار هنری را که زینت بخش دیوارها و سقف‌ها بود می‌نگریست. او باغ‌ها را دید و کوهستان‌های اطراف را، ظرافت گل‌ها و دقتی را که در نصب آثار هنری در جای مطلوب به کار رفته بود تحسین کرد. وقتی به نزد خردمند بازگشت همه چیز را با جزئیات برای او توصیف کرد.
خردمند پرسید: «پس آن دو قطره روغنی را که به تو سپردم کجاست؟»
مرد جوان قاشق را نگاه کرد و متوجه شد که آنها را ریخته است.
آن وقت مرد خردمند به او گفت:
«راز خوشبختی این است که همه شگفتی‌های جهان را بنگری بدون اینکه دو قطره روغن داخل قاشق را فراموش کنی»

[ شنبه پنجم بهمن 1392 ] [ 1:25 ] [ سعید ]

اگه دلت گرفته؛ اگر فکر می کنی هیچی آرومت نمی کنه؛ اگه از همه کس و همه چی خسته شدی؛ اگه بی حوصله شدی؛اگه از ته دل ناراحتی؛ اگه مدام اتفاقای بد می افته؛ اگه هیچ کس درکت نمی کنه؛ اگه... اگه... اگه...
بدون فقط یه کار باید بکنی... نگاهتو عوض کنی!
خدا خیلی دوستت داره که وقتی درس نمی خونی نمره ت بد می شه. اگه نمره ت خوب می شد تو دیگه درس نمی خوندی و اتفاقای بدتری برات می افتاد.
...
خدا خیلی دوستت داره که وقتی اشتباهی می کنی مامان دعوات می کنه... اگه دعوات نمی کرد تو مدام اشتباه می کردی و زندگیت نابود می شد.

خدا خیلی دوستت داره که همه بهت گیر می دن. این نشون می ده که برای خیلی ها مهمی و دوست ندارن از دست بری...

خدا خیلی دوستت داره که امروز ماشین خراب بود و تو دیرتر به کلاست رسیدی. چون شاید تصادف می کردی و اصلا نمی رسیدی.

خدا خیلی دوستت داره که قرارت با دوستت به هم خورد. چون شاید می خواست حرفای اشتباهی بهت بزنه و ناراحتت کنه و الان پشیمون شده...
می بینی؟... می تونی با عوض کردن نگاهت همه چی رو مثبت کنی... به آرزوهات برسی و نگران نباشی. آروم بشی. وقتی دلمون گرفته، یا از چیزی ناراحتیم یا می ترسیم. یا غصه گذشته یا ترس از آینده... وقتی همه چی رو از خدا بدونیم، وقتی مطمئن باشیم خدا دوستمون داره و مواظبمون هست... کارهامون رو به سمت اون جهت می دیم و اون وقته که همه چی سر و سامون می گیره...
توکلت الی الله...
منبع : بیتوته

[ پنجشنبه دوازدهم دی 1392 ] [ 10:28 ] [ سعید ]
  روزی حضرت موسی در خلوت خویش از خدایش سئوال می کند : آیا کسی هست که با من وارد بهشت گردد ؟ خطاب میرسد : آری ! موسی با حیرت می پرسد : آن شخص کیست ؟ خطاب میرسد : او مرد قصابی است در فلان محله ، موسی می پرسد : میتوانم به دیدن او بروم ؟ خطاب میرسد : مانعی ندارد !

فردای آن روز موسی به محل مربوطه رفته و مرد قصاب را ملاقات می کند و می گید : من مسافری گم کرده راه هستم ، آیا می توانم شبی را مهمان تو باشم ؟ قصاب در جواب می گوید : مهمان حبیب خداست ، لختی بنشین تا کارم را انجام دهم ، آن گاه با هم به خانه می رویم ، موسی با کنجکاوی وافری به حرکات مرد قصاب می نگرد و می بیند که او قسمتی از گوشت ران گوسفند را برید و قسمتی از جگر آنرا جدا کرد در پارچه ای پیچید و...

کنار گذاشت . ساعاتی بعد قصاب می گوید : کار من تمام است برویم ، سپس با موسی به خانه قصاب می روند و به محض ورود به خانه ، رو به موسی کرده و می گوید : لحظه ای تامل کن ! موسی مشاهده می کند که طنابی را به درختی در حیاط بسته ، آنرا باز کرده و آرام آرام طناب را شل کرد . شیئی در وسط توری که مانند تورهای ماهیگیری بود نظر موسی را به خودجلب کرد ، وقتی تور به کف حیاط رسید ، پیرزنی را در میان آن دید با مهربانی دستی بر صورت پیرزن کشید ، سپس با آرامش و صبر و حوصله مقداری غذا به  او داد ، دست و صورت او را تمیز کرد و خطاب به پیرزن گفت : مادرجان دیگر کاری نداری ، و پیرزن می گوید : پسرم ان شاءالله که در بهشت همنشین موسی شوی . سپس قصاب پیرزن را مجدداً در داخل تور نهاده بر بالای درخت قرارداده و پیش موسی آمده و با تبسمی می گوید : او مادر من است و آن قدر پیر شده که مجبورم او را این گونه نگهداری کنم  و از همه جالب تر آن که همیشه این دعا را برای من می خواند که " انشاء الله در بهشت با موسی همنشین شوی ! "
چه دعایی !! آخر من کجا و بهشت کجا ؟ آن هم با موسی !
موسی لبخندی می زند و به قصاب می گوید : من موسی هستم و تویقیناً به خاطر دعای مادر در بهشت همنشین من خواهی شد !

[ شنبه بیست و سوم آذر 1392 ] [ 21:15 ] [ سعید ]
........ مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

وبلاگ ويژه سعيد واصلي
امکانات وب
فروش بک لینک طراحی سایت